Výběr z cyklu: "ŽENA - VÁŠEŇ"

Buďme jako Růže
Obraz „Růže bez trní“ (viz výše, postava s červenou růží)
Růže je krásná květina, představme si, že jsme také Růže, krásní křehcí, ale teď už i s trny, přestaňme si je ulamovat!
Kdo je k nám jemný, ten se o naše trny nezraní, a kdo se k nám chová hrubě, zraní sám sebe. Nedávno do mě někdo při předvádění cvičení Tai chi Tui Shou lehce žduchl a já jsem uhla, smál se mi a říkal, že to nemůžu. Moc mu za tuto zkušenost děkuji. Tak teď už neuhnu, kdo se mnou nebude zacházet křehce, ten se o mé trny sám zraní.
K Růži prostě trny přirozeně patří
.